کلاس 6/2

فارسی ششم و نکاتی از ادبیات ۶/۲

430719_8tXHJJ2U

ترکیب ها دو نوع میباشند ۱) ترکیب وصفی ( اسم + صفت ) ۲) ترکیب اضافی ( اسم + اسم یا اسم + صميرمنفصل من،تو،او،ما،شما،ایشان ) عزیزان قبل از این که بچه ها مستقیم ترکیب اضافی یا وصفی را بدانند اول  باید اسم و صفت را تشخیص دهند اسم:کلمه ای ...

بیش تر بخوانید

دستورالعمل آزمون ورودي دبيرستان‌هاي استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی ۹۷ـ۱۳۹۶ پایه ۶/۲

photo_2017-02-12_10-19-27

دستورالعمل آزمون ورودي دبيرستان‌هاي استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی ۹۷ـ۱۳۹۶ از طریق مرکز سنجش آموزش و پرورش جهت اجرا به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس مفادّ این دستورالعمل، ثبت‌نام داوطلبان آزمون ورودي پايۀ هفتم و پايۀ دهم مدارس استعدادهای درخشان، از روز دوشنبه مورّخ ...

بیش تر بخوانید

فیلم های محیط و مساحت و حجم و داستان یک قطره عسل کلاس ۶/۲

photo_2017-02-12_10-19-27

فیلم محیط و مساحت دایره. فیلم اثبات فرمول مساحت دایره به نوعی دیگر فیلم حجم مکعب و مکعب مستطیل فیلم آموزشی محاسبه حجم های مکعبی داستان یک قطره عسل،فارسی ششم. چند ترفند جالب تعادلی

بیش تر بخوانید