خانه / کلاس / کلاس ششم

کلاس ششم

فارسی ششم و نکاتی از ادبیات ۶/۲

430719_8tXHJJ2U

ترکیب ها دو نوع میباشند ۱) ترکیب وصفی ( اسم + صفت ) ۲) ترکیب اضافی ( اسم + اسم یا اسم + صميرمنفصل من،تو،او،ما،شما،ایشان ) عزیزان قبل از این که بچه ها مستقیم ترکیب اضافی یا وصفی را بدانند اول  باید اسم و صفت را تشخیص دهند اسم:کلمه ای ...

بیش تر بخوانید