خانه / نمونه سوالات

نمونه سوالات

مطالب آموزشی قابل توجه دانش آموزان پایه ۳/۱

images

نمونه هایی از کلمات متشابه از نوع هم آوا خوار = کم ارزش و کوچک خار = تیغ گل یا خاشاک سد = دیواری برای جمع کردن آب صد = عددی در ریاضی ثری = خاک و زمین سرا = خانه خیش = گاو آهن خویش = خود ، فامیل ...

بیش تر بخوانید