خانه / مطالب و گالری تصاویر (صفحه 44)

مطالب و گالری تصاویر

جدول زمان بندی کلاس بندی دانش آموز ۹۶-۹۵

ردیف کلاس روز تاریخ ۱ دوم سه شنبه ۹۵/۶/۲۳ ساعت ۸/۳۰ صبح ۲ سوم چهارشنبه ۹۵/۶/۲۴ ساعت ۸/۳۰ صبح ۳ چهارم شنبه ۹۵/۶/۲۷ ساعت ۸/۳۰ صبح ۴ پنجم یکشنبه ۹۵/۶/۲۸ ساعت ۸/۳۰ صبح ۵ ششم دوشنبه ۹۵/۶/۲۹ ساعت ۸/۳۰ صبح

بیش تر بخوانید