هنر

خط-خلاصه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابداری

photo_2016-12-06_12-37-28

خط:   از کنار هم قرار دادن تعداد زیادی نقطه خط بوجود می آید تعریف ریاضی خط طول دارد ولی عرض و ارتفاع ندارد انواع خط راست یا صاف خمیده یا منحنی شکسته یا زاویه دار نمونه نقاشی با خط کاری از سارا انهاری کلاس چهارم نمونه نقاشی با خط ...

بیش تر بخوانید

هنر – نقطه

photo_2016-12-05_21-31-47

هنر این کلمه در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از از دیگران می نماید. نکوهش رسیدی بهتر آهویی/ستایش بد  از هر هنر هر سویی لغت نامه دهخدا ...

بیش تر بخوانید